Tư Vấn Lắp Đặt Chuyên Nghiệp Phòng Phim - Phòng Karaoke - karaokesg.com

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 3 4 [>] [>>]
Giảm giá - khuyến mãi dàn xem phim - nghe nhạc - Karaoke
Arirang 36MD + Arirang 203IIIEV Arirang JANT I + Micro - Dàn Karaoke hay HM01

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang 36 MD
    + Ampli Arirang 203 III EV
    + Loa Arirang JANT I
    + Micro Arirang 3.6B


Arirang 36MD + Arirang 203III + Arirang Jant III + Micro - Dàn Karaoke hay HM02

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang 36MD
    + Ampli Arirang 203 III
    + Loa Arirang JANT III
    + Micro Shupu * 2

Arirang 36MD + Arirang 203III + Arirang TSE T5 + Micro - Dàn Karaoke hay HM03

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang 36 MD
    + Ampli Arirang 203 III
    + Loa Arirang TSE T5
    + Micro Shupu * 2

Arirang 36MD + Arirang Jant VIII + Arirang 203XG + Micro - Dàn Karaoke hay HM05

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang 36 MD
    + Ampli Arirang 203 XG
    + Loa Arirang Jant VIII
    + Micro Shupu * 2

HM06 - Arirang AK36 + Arirang 203ECO + Loa Boston 351 + Micro - Dàn Karaoke hay HM06

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang AK36
    + Ampli Arirang 203ECO
    + Loa Boston
    + Micro có dây Shupu * 2

Arirang AK36HDD + Ampli Boston 1100II + Loa Boston 351 + Micro - Dàn Karaoke hay HM08

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang AK 36HDD
    + Ampli Boston 1100II
    + Loa Boston 351
    + Micro Shupu * 2

Arirang AK36HDD + Ampli Boston 1100II + Loa BIK S63 + Micro - Dàn Karaoke hay HM10

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang AK 36HD
    + Ampli Boston 1100II
    + Loa BIK S63
    + Micro có dây Shupu * 2

Arirang Ak36HDD + Ampli Boston 1100ii + Loa eGO + Micro - Dàn Karaoke hay HM09

Trọn bộ bao gồm
    + Đầu Karaoke Arirang AK 36HDD
    + Ampli Boston 1100II
    + Loa eGo
    + Micro Shupu * 2

Arirang AR3600HD + Boston PA-1100 II + Loa JBL Ki81 + Micro Bik - Dàn Karaoke hay HM B08

Trọn bộ bao gồm
   + Arirang AR3600HD
   + Boston PA-1100 II
   + Loa JBL Ki 81
   + Micro BIK

Arirang 3600HD + Ampli Navison N200 + Jamo S626 + Micro Bik - Dàn Karaoke hay HM B03

Trọn bộ bao gồm
   + Arirang AR3600HD
   + Ampli Navison N200
   + Loa Jamo S626
   + Micro BIK

Arirang AK36HDD + Ampli Sumico D350 + Loa BIK S63 + Micro không dây - Dàn Karaoke hay HM50

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa BIK BQ S63
    + Đầu Karaoke Arirang
    + Micro không dây


Arirang AK36HDD + Ampli Sumico D350 + Loa eGo + Micro không dây - Dàn Karaoke hay HM56

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa eGo
    + Đầu Karaoke Arirang
    + Micro không dây


Arirang AK 36HDD + Ampli Sumico D350 + Loa JBL Ki82 + Micro không dây - Dàn Karaoke hay HM52

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa JBL Ki82
    + Đầu Karaoke Arirang AK 36HD
    + Micro không dây


Arirang 3600HDD + Ampli Navison N200 + Loa BIK 968 + Micro không dây - Dàn Karaoke hay HM48

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Đèn Navison N200
    + Loa BIK BJ S968
    + Đầu Karaoke Arirang 3600HD
    + Micro không dây


Arirang 3600HDD + Ampli Sumico D350 + Loa BIK S35 + Micro không dây - Dàn Karaoke hay HM46

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa Bik S35
    + Đầu Karaoke Arirang 3600HD
    + Micro không dây


Arirang AK36HDD + Ampli Sumico D350 + Loa BIK 999 + Micro không dây - HM51

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa Bik BS 999NV
    + Đầu Karaoke Arirang
    + Micro không dây


Arirang 3600HDD + Ampli Sumico D350 + Loa Yamaha 2600 + Micro không dây HM53

Bộ sản phẩm bao gồm :
    + Ampli Digital Sumico D350
    + Loa YAMAHA KMS 2600
    + Đầu Karaoke Arirang 3600HD
    + Micro không dây


Denon x520BT - Loa Jamo s426 - Sub Jamo s210 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ00

- Giá : 25.060.000
- Giá khuyến mãi  : 16.000.000 - sl có hạn
   


Denon x1200W - Loa Jamo s426 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ01

- Giá : 28.440.000
- Giá khuyến mãi  : 19.900.000
   


Denon x1200W - Loa Jamo s426 - Sub Jamo s260 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ02

- Giá : 30.1180.000
- Giá khuyến mãi  : 21.550.000
   


Denon x1200W - Loa Jamo s526 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ03

- Giá : 29.950.000
- Giá khuyến mãi  : 21.900.000
   


Onkyo TX NR535 - Loa Jamo S526 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM 0J01

- Giá : 29.830.000
- Giá khuyến mãi  : 27.900.000
  


Denon x1200W - Loa Jamo s626 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ04

- Giá : 33.750.000
- Giá khuyến mãi  : 27.900.000
   


Yamaha RX V775 - Loa Jamo S626 - Sub JAMO J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM YA00

- Giá : 37.630.000
- Giá khuyến mãi  : 29.700.000
   Onkyo TX NR626 - Loa Jamo S626 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM OJ02

- Giá : 35.630.000
- Giá khuyến mãi  : 31.400.000
   


Denon x2200W - Loa Jamo s626 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ05

- Giá : 39.510.000
- Giá khuyến mãi  : 31.500.000
   


Denon x1200W - Loa Klipsch r26f - Sub Klipsch r12 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DK05

- Giá : 43.240.000
- Giá khuyến mãi  : 33.900.000
   


Denon x2200W - Loa Jamo s628 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ06

- Giá : 52.110.000
- Giá khuyến mãi  : 33.900.000
   


Denon x1200W - Loa Jamo c95 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ08

- Giá : 42.590.000
- Giá khuyến mãi  : 34.900.000
   
 


Yamaha RX V775 - Loa Yamaha 555 - Sub Yamaha 515 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM YA01

- Giá : 45.370.000
- Giá khuyến mãi  : 37.500.000
   


Onkyo TX NR636 - Loa Klipsch r28f - Sub Klipsch r12 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM OJ03

- Giá : 48.780.000
- Giá khuyến mãi  : 45.900.000
   


Denon x2200W - Loa Klipsch r28f - Sub Klipsch r12 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DK06

- Giá : 52.180.000
- Giá khuyến mãi  : 45.900.000
   


Denon x2200W - Loa Jamo c97 - Sub Jamo J10 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM DJ09

- Giá :  55.490.000
- Giá khuyến mãi  : 45.900.000
   


Onkyo TX NR838 - Loa Klipsch RP 280 seri - Sub Klipsch r115 - Dàn Xem Phim , Nhạc , Karaoke - HM OK08

- Giá : 98.620.000
- Giá khuyến mãi  : 92.200.000
   Bte 4tb - Sumico D350 - Jbl Ki82 - Svs Pb1000 - Micro không dây - Dàn Karaoke chuyên nghiệp HM CJ02


Bộ Dàn Karaoke HM CJ02 bao gồm :
- Đầu BTE 4TB - màn cảm ứng 
- Ampli Digital Sumico D350
- Loa JBL Ki82
- Sub SVS PB 1000
- Micro Calswe K55


Trang 1 2 3 4 [>] [>>]
Về Đầu Trang