• search
  • cart0
Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800
513

Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800

✔ Khuyến Mãi T9 , Hàng Chính Hãng , SL Có Hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh PA 800
653
Cục đẩy công suất 2 kênh AP 600
232
Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A
523

Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A

Giá KM đặc biệt , Số lượng có hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500
3033

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-120
1008

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-120

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-220
1044

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-220

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600
1398

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850
900

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800
760

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6
655

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8
795

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850
508

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800
713

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A3
250
Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A4
277
Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500
523

Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500

. sale 25%  - số lượng có hạn
Hàng mới 100% -  Ba Sao 

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X
329

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000
352

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000
380

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x
372

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x
442

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600
448

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500
638

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120
607

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850
630

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 120
743

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 120

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 220
398

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 220

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8
629

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x
521

Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New
490

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500
367

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax
901

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New
1139

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12
398

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 04 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.6 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118
856

HM 04 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.6 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

HM 25 : Vang Số Paramax  MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12
320

HM 25 : Vang Số Paramax MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 05 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.8 + Loa CA Sound 115 + Sub CA Sound 118
380

HM 05 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.8 + Loa CA Sound 115 + Sub CA Sound 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15
280

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15

Tặng dây loa , dây jack canon, jack speakon | 750k |

HM 10 : Vang số BIK 8500 + Công suất BIK 840x + Loa Martin V12 + Sub BIK w66
326