• search
  • cart0
Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 8400
570

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 8400

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800
233

Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800

✔ Khuyến Mãi T9 , Hàng Chính Hãng , SL Có Hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh PA 800
400
Cục đẩy công suất 2 kênh AP 600
170
Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A
307

Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A

Giá KM đặc biệt , Số lượng có hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500
2707

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA 120
816

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA 120

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA 220
809

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA 220

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

Cục đẩy công suất 4 kênh Jarguar XPA 3000
286

Cục đẩy công suất 4 kênh Jarguar XPA 3000

Made in Korea

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600
1160

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850
773

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800
552

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6
476

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8
626

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850
353

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800
508

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A3
197
Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A4
192
Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500
298

Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500

. sale 25%  - số lượng có hạn
Hàng mới 100% -  Ba Sao 

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X
249

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000
180

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000
278

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x
264

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x
366

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600
241

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500
489

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120
406

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850
441

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 120
559

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 120

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 220
291

Vang Số Paramax Pro MX 2000 + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA 220

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8
498

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x
375

Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New
385

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500
287

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax
721

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New
921

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12
316

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 04 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 128
644

HM 04 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 128

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

HM 25 : Vang Số Paramax  MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12
236

HM 25 : Vang Số Paramax MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 05 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.8 + Loa CA 115 + Sub CA 118
248

HM 05 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.8 + Loa CA 115 + Sub CA 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15
202

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15

Tặng dây loa , dây jack canon, jack speakon | 750k |

HM 08 : Vang số BIK 8500 + Công suất BIK 840x + Loa BIK 812 Pro + Sub BIK w66
294
HM 10 : Vang số BIK 8500 + Công suất BIK 840x + Loa Martin V12 + Sub BIK w66
241