• search
  • cart0
HM 02 : Amply Paramax 888 Pinano  + Loa Paramax P1000 New
486

HM 02 : Amply Paramax 888 Pinano + Loa Paramax P1000 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

HM 09 :  Amply Paramax 888 Piano New + Loa Paramax F1000 New - Dàn Karaoke Paramax
480

HM 09 : Amply Paramax 888 Piano New + Loa Paramax F1000 New - Dàn Karaoke Paramax

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 03 : Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New
1498

HM 03 : Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

HM 01 :  Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F2000 New
1136

HM 01 : Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F2000 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

HM 11 :  Amply Paramax 999 Air New + Loa Paramax FX1500 - Dàn karaoke Paramax
811

HM 11 : Amply Paramax 999 Air New + Loa Paramax FX1500 - Dàn karaoke Paramax

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New
385

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500
287

HM 16 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA 2500 + Loa Paramax SC 2500

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax
721

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New
921

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 06 : Amply CA 350 + Loa CA F1012 + Sub CA 12B
616

HM 06 : Amply CA 350 + Loa CA F1012 + Sub CA 12B

Tặng dây AV , dây loa cao cấp | 550k |

HM 19 : Vang số liền công suất Bosa 3000 + Loa BIK 999NV
602

HM 19 : Vang số liền công suất Bosa 3000 + Loa BIK 999NV

Khuyến mãi tặng Micro ( 3.600k ) - Số lượng có hạn

HM 24 : Amply Jarguar 700a + Loa JBL ks310
358

HM 24 : Amply Jarguar 700a + Loa JBL ks310

Tặng dây AV , dây loa cao cấp | 550k |

HM 18 : Amply Jarguar Pro 506n Gold Blutooth + Loa JBL Ki512
261

HM 18 : Amply Jarguar Pro 506n Gold Blutooth + Loa JBL Ki512

Tặng 10m dây loa tốt | 250k |

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12
316

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 04 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 128
644

HM 04 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 128

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

HM 25 : Vang Số Paramax  MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12
236

HM 25 : Vang Số Paramax MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12

Giảm ngay   5% - 15%

→ Đại Lý chình thức Paramax

 

HM 05 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.8 + Loa CA 115 + Sub CA 118
248

HM 05 : Vang số CA 9900 + Công suất CA 4.8 + Loa CA 115 + Sub CA 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15
202

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15

Tặng dây loa , dây jack canon, jack speakon | 750k |

HM 10 : Vang số BIK 8500 + Công suất BIK 840x + Loa Martin V12 + Sub BIK w66
241