• search
  • cart0
 Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Bộ loa 5.1 Klipsch chính hãng , dành cho người sành điệu .

254
Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

83
Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

80
Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

570
Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

302
Klipsch Synergy Black Label Sub 100

Klipsch Synergy Black Label Sub 100

304
Sub Klipsch R120sw -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch R120sw - Sub điện bass 30 cm

496
Sub Klipsch SPL 100 -  Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch SPL 100 - Sub điện bass 25 cm

339
Sub Klipsch SPL 120 -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch SPL 120 - Sub điện bass 30 cm

---

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

133
Sub Klipsch SPL 150 -  Sub điện bass 40 cm

Sub Klipsch SPL 150 - Sub điện bass 40 cm

317
Loa Klipsch R 51M

Loa Klipsch R 51M

657
Loa Klipsch Synergy Black Label B100

Loa Klipsch Synergy Black Label B100

243
Loa Klipsch RP 150M

Loa Klipsch RP 150M

357
Loa Klipsch RP 400M

Loa Klipsch RP 400M

Tái tạo âm thanh tự nhiên nhất, rõ ràng nhất với loa Treble Tractrix® Horn

87
Loa Klipsch RP 500M

Loa Klipsch RP 500M

190
Loa Klipsch RB 81II

Loa Klipsch RB 81II

----

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

311
Loa Klipsch RP 600M

Loa Klipsch RP 600M

119
Loa Klipsch R 620F

Loa Klipsch R 620F

149
Loa Klipsch R 820F

Loa Klipsch R 820F

157
Loa Klipsch Synergy Black Label F200

Loa Klipsch Synergy Black Label F200

147
Loa Klipsch RP 5000F

Loa Klipsch RP 5000F

124
Loa Klipsch Synergy Black Label F300

Loa Klipsch Synergy Black Label F300

116
Loa Klipsch RP 6000F

Loa Klipsch RP 6000F

139
Loa Klipsch RP 8000F

Loa Klipsch RP 8000F

148
Loa Klipsch RP 8060FA

Loa Klipsch RP 8060FA

271
Center Klipsch Synergy Black Label C200

Center Klipsch Synergy Black Label C200

51
Loa Klipsch R 52C Center

Loa Klipsch R 52C Center

140
Loa Klipsch R 34C Center

Loa Klipsch R 34C Center

105
Loa Klipsch RP 250C Center

Loa Klipsch RP 250C Center

54
Loa Klipsch RP 500C Center

Loa Klipsch RP 500C Center

68