• search
  • cart0
 Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Bộ loa 5.1 Klipsch chính hãng , dành cho người sành điệu .

236
Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

69
Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

71
Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

551
Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

232
Klipsch Synergy Black Label Sub 100

Klipsch Synergy Black Label Sub 100

289
Sub Klipsch R120sw -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch R120sw - Sub điện bass 30 cm

427
Sub Klipsch SPL 100 -  Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch SPL 100 - Sub điện bass 25 cm

324
Sub Klipsch SPL 120 -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch SPL 120 - Sub điện bass 30 cm

---

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

123
Sub Klipsch SPL 150 -  Sub điện bass 40 cm

Sub Klipsch SPL 150 - Sub điện bass 40 cm

298
Loa Klipsch R 51M

Loa Klipsch R 51M

586
Loa Klipsch Synergy Black Label B100

Loa Klipsch Synergy Black Label B100

225
Loa Klipsch RP 150M

Loa Klipsch RP 150M

308
Loa Klipsch RP 400M

Loa Klipsch RP 400M

Tái tạo âm thanh tự nhiên nhất, rõ ràng nhất với loa Treble Tractrix® Horn

83
Loa Klipsch RP 500M

Loa Klipsch RP 500M

175
Loa Klipsch RB 81II

Loa Klipsch RB 81II

----

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

292
Loa Klipsch RP 600M

Loa Klipsch RP 600M

110
Loa Klipsch R 620F

Loa Klipsch R 620F

139
Loa Klipsch R 820F

Loa Klipsch R 820F

141
Loa Klipsch Synergy Black Label F200

Loa Klipsch Synergy Black Label F200

134
Loa Klipsch RP 5000F

Loa Klipsch RP 5000F

111
Loa Klipsch Synergy Black Label F300

Loa Klipsch Synergy Black Label F300

104
Loa Klipsch RP 6000F

Loa Klipsch RP 6000F

125
Loa Klipsch RP 8000F

Loa Klipsch RP 8000F

138
Loa Klipsch RP 8060FA

Loa Klipsch RP 8060FA

259
Center Klipsch Synergy Black Label C200

Center Klipsch Synergy Black Label C200

46
Loa Klipsch R 52C Center

Loa Klipsch R 52C Center

128
Loa Klipsch R 34C Center

Loa Klipsch R 34C Center

96
Loa Klipsch RP 250C Center

Loa Klipsch RP 250C Center

47
Loa Klipsch RP 500C Center

Loa Klipsch RP 500C Center

57