• search
  • cart0
 Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Klipsch Reference Theater Pack 5.1

Bộ loa 5.1 Klipsch chính hãng , dành cho người sành điệu .

242
Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 620F

77
Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

Bộ loa 5.0 Klipsch - 820F

76
Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

Sub Klipsch R8sw - Sub điện bass 20cm

558
Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch R100sw - Sub điện bass 25 cm

254
Klipsch Synergy Black Label Sub 100

Klipsch Synergy Black Label Sub 100

294
Sub Klipsch R120sw -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch R120sw - Sub điện bass 30 cm

448
Sub Klipsch SPL 100 -  Sub điện bass 25 cm

Sub Klipsch SPL 100 - Sub điện bass 25 cm

333
Sub Klipsch SPL 120 -  Sub điện bass 30 cm

Sub Klipsch SPL 120 - Sub điện bass 30 cm

---

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

126
Sub Klipsch SPL 150 -  Sub điện bass 40 cm

Sub Klipsch SPL 150 - Sub điện bass 40 cm

301
Loa Klipsch R 51M

Loa Klipsch R 51M

613
Loa Klipsch Synergy Black Label B100

Loa Klipsch Synergy Black Label B100

230
Loa Klipsch RP 150M

Loa Klipsch RP 150M

328
Loa Klipsch RP 400M

Loa Klipsch RP 400M

Tái tạo âm thanh tự nhiên nhất, rõ ràng nhất với loa Treble Tractrix® Horn

84
Loa Klipsch RP 500M

Loa Klipsch RP 500M

179
Loa Klipsch RB 81II

Loa Klipsch RB 81II

----

Sản Phẩm Đang Khuyến Mãi

303
Loa Klipsch RP 600M

Loa Klipsch RP 600M

114
Loa Klipsch R 620F

Loa Klipsch R 620F

140
Loa Klipsch R 820F

Loa Klipsch R 820F

146
Loa Klipsch Synergy Black Label F200

Loa Klipsch Synergy Black Label F200

139
Loa Klipsch RP 5000F

Loa Klipsch RP 5000F

119
Loa Klipsch Synergy Black Label F300

Loa Klipsch Synergy Black Label F300

108
Loa Klipsch RP 6000F

Loa Klipsch RP 6000F

131
Loa Klipsch RP 8000F

Loa Klipsch RP 8000F

139
Loa Klipsch RP 8060FA

Loa Klipsch RP 8060FA

265
Center Klipsch Synergy Black Label C200

Center Klipsch Synergy Black Label C200

46
Loa Klipsch R 52C Center

Loa Klipsch R 52C Center

135
Loa Klipsch R 34C Center

Loa Klipsch R 34C Center

99
Loa Klipsch RP 250C Center

Loa Klipsch RP 250C Center

50
Loa Klipsch RP 500C Center

Loa Klipsch RP 500C Center

63
Loa Klipsch RP 600C Center

Loa Klipsch RP 600C Center

58
Loa Klipsch RP 404C Center

Loa Klipsch RP 404C Center

107
Loa Klipsch RP 504C Center

Loa Klipsch RP 504C Center

118
Loa Klipsch RP 140SA

Loa Klipsch RP 140SA

73
Loa Klipsch RP 402S Surround

Loa Klipsch RP 402S Surround

111
Loa Klipsch RP 502S Surround

Loa Klipsch RP 502S Surround

68