• search
  • cart0
Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 8400
1114

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 8400

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800
631

Cục đẩy công suất 4 kênh Bosa K3800

✔ Khuyến Mãi T9 , Hàng Chính Hãng , SL Có Hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh PA 800
747
Cục đẩy công suất 2 kênh AP 600
261
Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A
604

Cục đẩy công suất 2 kênh CAVS 4600A

Giá KM đặc biệt , Số lượng có hạn

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500
3082

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-120
1040

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-120

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-220
1103

Cục đẩy công suất 2 kênh Paramax Pro MA-220

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Main Công Suất CA Sound 2700D
1133

Main Công Suất CA Sound 2700D

Hết Hàng . Model Ngừng Sản Xuất

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600
1469

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850
957

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800
829

Cục đẩy công suất 2 kênh CA Sound 2/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4700
527

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4700

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6
690

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.6

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8
850

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850
554

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800
785

Cục đẩy công suất 4 kênh CA Sound 4/800

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A3
266
Cục đẩy công suất 4 kênh Agasound A4
299
Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500
611

Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi 1500

. sale 25%  - số lượng có hạn
Hàng mới 100% -  Ba Sao 

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X
356

Cục đẩy công suất Mono BIK BPA 600X

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000
408

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 5000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000
403

Cục đẩy công suất 2 kênh BIK BPA 8000

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x
395

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 640x

→ Hàng chính hãng

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x
475

Cục đẩy công suất 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

Vang cơ T-Acoustics A6 + Cục Đẩy CA Sound 2700D
429

Vang cơ T-Acoustics A6 + Cục Đẩy CA Sound 2700D

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600
581

Vang cơ CA Sound KTV12 + Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2/600

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500
672

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax DA 2500

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120
724

Vang cơ Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy 2 kênh Paramax Pro MA120

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850
698

Vang Số CA Sound 9900 ,Cục Đẩy 2 kênh CA Sound 2850

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8
659

Vang Số CA Sound 9900 Plus + Cục Đẩy 4 kênh CA Sound 4.8

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x
562

Vang Số BIK 8500 + Cục Đẩy 4 kênh BIK BPA 840x

→ Hàng chính hãng

HM 28 : Vang cơ CA Sound + Cục Đẩy CA Sound 2700D + Loa CA Sound F1012
394

HM 28 : Vang cơ CA Sound + Cục Đẩy CA Sound 2700D + Loa CA Sound F1012

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New
538

HM 07 : Vang Số Paramax DX 2500 AIR + Cục Đẩy Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax
965

HM 21 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New - Dàn Karaoke Cao Cấp Paramax

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New
1231

HM 23 : Vang Số Paramax MX 2000 + Cục Đẩy Paramax MA 120 + Loa Paramax FX 1500 New

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12
415

HM 13 : Vang số Paramax MX 2000 + Công suất Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 04 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.6 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118
908

HM 04 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.6 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

HM 25 : Vang Số Paramax  MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12
343

HM 25 : Vang Số Paramax MX 320 + Cục Đẩy Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12

Giảm ngay   5% - 35%

→ Liên hệ giá tốt nhất

 

HM 05 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.8 + Loa CA Sound 115 + Sub CA Sound 118
441

HM 05 : Vang số CA Sound 9900 + Công suất CA Sound 4.8 + Loa CA Sound 115 + Sub CA Sound 118

✔ KARAOKESG.COM

→ P Phối CASound Chính Hãng

 

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15
297

HM 17 : Vang Số Agasound 4000 + Cục Đẩy Agasound A4 + Loa Agasound AT15

Tặng dây loa , dây jack canon, jack speakon | 750k |

HM 10 : Vang số BIK 8500 + Công suất BIK 840x + Loa Martin V12 + Sub BIK w66
349